Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen Social Kids Tilburg betekent dat deelnemers beschermd zijn en zich ook beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de stichting. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Social Kids Tilburg, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen, die Stichting Social Kids getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Stichting Social Kids Tilburg aandacht aan het onderwerp in vergaderingen. De verantwoordelijke voor het naleven van het preventiebeleid is de voorzitter van de stichting genaamd : Christian Haneveer.

Sociale veiligheid komt minimaal 1x per jaar op de vergaderlijst van het bestuur en wordt minimaal 1 x per jaar besproken met de vrijwilligers d.m.v. een bijeenkomst met een intervisie/training en/of e-learning.