Wat is ons doel

Elk kind heeft op een bepaalde manier behoefte aan sociale contacten. Als je om welke reden dan ook weinig of geen sociale contacten hebt doet dit iets met je. Je wordt misschien onzeker, kunt in de put raken, of voelt je eenzaam en komt misschien weinig buiten. De stap naar een vereniging kan te groot zijn door onzekerheid, of doordat je misschien niet goed kunt functioneren in groepsverband. Een andere reden kan zijn dat het financieel niet haalbaar is om ergens lid van te zijn. Zo zijn er heel wat redenen op te noemen. Wij zijn van mening dat ELK kind een plek verdient om te kunnen ontspannen, leuke dingen te doen en sociale contacten op te bouwen. In de wijk zoals De Reeshof zijn hier naar onze mening te weinig voorzieningen voor. Dit is dan ook ons doel met deze stichting. Wij willen op een leuke manier activiteiten organiseren waar elk kind aan mee kan doen zonder dat daar gelijk een lidmaatschap aan vast zit. Je kunt op deze manier de dingen mee doen die jij echt leuk vind. Om ook de kinderen een kans te geven die het thuis financieel niet zo breed hebben hopen we donaties te ontvangen zodat de activiteiten qua kosten laag blijven en voor iedereen te betalen zijn. Vind jij het in een groepsverband niet fijn maar ben je wel op zoek naar sociale contacten? Of zijn er andere belemmeringen waardoor je weinig sociale contacten hebt? Ook hierin willen we graag meedenken in wat er dan wel mogelijk is voor jou. ELK KIND TELT!!