Aannamebeleid vrijwilligers

1. Vrijwilliger worden bij Stichting Social Kids Tilburg

Een kandidaat meldt zich aan middels een openstaande vacature. De voorzitter en een medebestuurslid hebben een kennismakingsgesprek en nemen alle relevante stukken door met de beoogde vrijwilliger.

2. Werkzaamheden

Het werk dat wordt verricht voor stichting Social Kids Tilburg is onbetaald. Dit wil zeggen dat alle Social Kids gerelateerde taken/bezigheden/werkzaamheden niet worden vergoed in gelden. 

Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de taken/bezigheden/werkzaamheden die hij/zij op zich heeft genomen. Bij ziekte of andere vorm van afwezigheid stelt het betreffende bestuurslid zijn collega’s zelf op de hoogte, zodat er geen onnodige vertraging ontstaat binnen de lopende actiepunten.

3. Voorwaarden om vrijwilliger te worden bij Stichting Social Kids Tilburg

Alle potentiële vrijwilligers dienen in een gesprek met de voorzitter en een medebestuurslid hun motivatie kenbaar te maken.

Nieuwe vrijwilligers dienen in ieder geval te voldoen aan de onderstaande eisen/criteria:

 • De persoon Is minimaal 18 jaar
 • Heeft passie voor de stichting, doelgroep en wat deze samen nastreven
 • Beschikt over de gewenste vaardigheden en kennis
 • Moet een VOG kunnen overleggen
 • Heeft geen strafblad
 • Heeft een goede naam en goede referenties
 • Toont initiatief
 • Kan goed samenwerken
 • Kan zich positief naar buiten presenteren
 • Kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 • Kan verantwoording nemen en afleggen

4. Proefperiode

Stichting Social Kids hanteert een proefperiode van 2 maanden om te ondervinden of de samenwerking wederzijds bevalt. Na deze termijn wordt er een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de voorzitter.

5. Begeleiding, informatie en scholing

Een bestuurslid of andere vrijwilliger mag een passende cursus volgen om zijn of haar werkzaamheden en kennis ten behoeve van Social Kids Tilburg te optimaliseren en het functioneren positief te beïnvloeden.

Cursussen & Workshops zijn te vinden op www.vrijwilligerstilburg.nl

Iedere vrijwilliger moet kennisnemen van het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de beginselen van stichting Social Kids Tilburg. Deze documenten zijn openbaar ter inzage en/of op te vragen bij de secretaris.

6. Onkostenvergoeding

Het vrijwilligerswerk bij Stichting Social Kids wordt niet betaald of vergoed. Enkel de aanschaf van materiaal voor de desbetreffende activiteit worden nadat eerst overleg heeft plaatsgevonden met iemand uit het bestuur vergoed. Deze onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester, genaamd Christian Haneveer. Hiervoor dient een volledige bon te worden ingeleverd. Deze zal na goedkeuring het vooraf besproken bedrag vergoeden.

7. Gedragscode

Om een eenduidige en zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren binnen Stichting Social Kids Tilburg, is er door het bestuur een gedragscode opgesteld, die op deze site te vinden is onder Preventiebeleid/ gedragscode. Nieuwe vrijwilligers dienen op te hoogte te zijn van de inhoud van de gedragscode en hebben de verantwoording hiernaar te handelen. Elke vrijwilliger binnen de stichting tekent de gedragscode.

8. Vier ogen principe

– 1 op 1 gesprekken niet in spreekkamer/kleedkamer

– Bij 1 op 1 gesprekken 2de vrijwilliger erbij en/of een ouder

– Afsluiting van ruimte alleen bij glazen doorkijkdeur

– Evt. huisbezoek alleen met familie erbij 

9. Integriteitsbeleid

Als vrijwilliger wordt er van je verwacht dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent. Dit met in achtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels binnen Stichting Social Kids Tilburg.

Voor iedereen een sociaal veilige omgeving

                         En

     Daar willen we alles aan doen.

Omdat elk kind telt