Vertrouwenscontactpersoon

 De VCP (vertrouwenscontactpersoon) is binnen de stichting hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van deelnemers, ouders, andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen de organisatie kan bij de VCP terecht.

We hebben een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenscontactpersoon, die een duo vormen. Betrokkenen mogen zelf kiezen met wie ze contact opnemen. Beide vertrouwenscontactpersonen kunnen gebeld, gemaild of aangesproken worden. We zijn ten alle tijden bereid om met u in gesprek te gaan en te zoeken naar een passende oplossing. We zoeken ook geen contact met de andere betrokken partij, maar betrekken of informeren wel de ouders als het om kinderen gaat, altijd in overleg. De kerntaken zijn: 

  1. luisteren, eerste opvang of steun bieden, adviseren, eventueel doorverwijzen en rapporteren aan het bestuur. 
  2. Centraal aanspreekpunt voor deelnemers en ouders. Bij ongewenste situaties in het kader van sociaal veilige omgeving; bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pestgedrag, discriminatie en/of agressie. 
  3. Eerste opvang wanneer leden grensoverschrijdend gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten. Bieden van een luisterend oor. 
  4. Doorverwijzen naar professionele begeleiding (indien nodig) 
  5. Rapporteren van de situatie aan het bestuur (in overleg met betrokkene). 

Binnen Stichting Social Kids Tilburg hebben we gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke contactpersoon. Dit zodat ieder een vrije keus heeft in wat hij/zij fijn vindt.

De vertrouwenspersonen binnen onze stichting zijn:

Wesley van Puijenbroek 

T: 06-16168014

M: wesley@socialkidstilburg.nl

Ilse Haneveer-Frensch (tevens voorzitter)

T: 06-41275677

M: dehaneveertjes@hotmail.com