BELEIDSPLAN 2023/2026

BELEIDSPLAN [2023 – 2025]

                                                     www.stichtingsocialkidstilburg.nl

Adresgegevens organisatie

Oosterbeekstraat 73

5045 TJ Tilburg

info@socialkidstilburg.nl

013-5427775 of 06-41275677

Rekeningnummer: NL39INGB0006123704

Rsinnr:862655174

Kvknr: 82763496

Inhoud

Inleiding

1.     Missie/visie

1.2     Doelstelling

1.3     Strategie

2.     Huidige situatie

2.1     Activiteiten van de organisatie

2.2     Activiteiten

3.     Toekomst

3.1     Voorbeeld

4.     Organisatie

4.1     Bestuur

4.2     Werknemers

5.     Financiën

Bijlage

Inleiding

Stichting Social Kids Tilburg richt zich op het verminderen van eenzaamheid onder de jongeren door een plek te bieden waar ieder kind tot ontspanning kan komen.

Wij bieden een plek voor kinderen die tussen het regulier en de zorg invallen en behoefte hebben aan sociale contacten. De kinderen binnen onze stichting lopen vast op sociaal gebied. Tijdens onze activiteiten zijn we bezig met hoe maak en onderhoud je nu vriendschappen.

Vanaf 2023 gaan wij wekelijks laagdrempelige activiteiten aanbieden waar ieder kind de kans heeft om aan deel te nemen (2022 om de week).

De activiteiten hebben een maximale groepsgrootte van 15 kinderen per activiteit.

Dit vanwege het feit dat deze kinderen vaak last hebben van hun prikkelverwerking.

Waar wij ons de komende 3 jaar op willen richten is een eigen veilig plek voor onze kinderen te realiseren. Door de hoeveelheid aanmeldingen hebben we nu wachtlijsten en die willen we gaan beperken door 2 groepen tegelijkertijd afzonderlijk van elkaar te gaan draaien. Daarnaast kunnen we d.m.v. een eigen plek onze verdere ideeën uitwerken en de stichting tot een plek te maken waar zowel ouders als kinderen met bepaalde belemmeringen terecht kunnen. Een plek voor en met elkaar ten gunste van de ontwikkeling van het kind.

Een plek waar we buurtbewoners (jong en oud) aan elkaar kunnen koppelen. 

Deze resultaten willen we bereiken door het realiseren van een eigen locatie binnen de woonwijk De Reeshof.

De inkomsten gaan we realiseren door o.a. samenwerking met andere organisaties op te zoeken, stukje subsidie vanuit de gemeente en een ANBI-status aan te vragen, zodat er makkelijker sponsoren aansluiten en het aanbieden van meerdere activiteiten voor verschillende doeleinde zal moeten zorgen voor inkomsten. Hiervoor hopen we op den duur 2 parttimefuncties te realiseren waar de stichting door geleid wordt en verder uitgebreid kan worden.

De rest van de stichting zal bestaan uit vrijwilligers.

Zo heeft de stichting minimale kosten om de gestelde resultaten te bereiken, en behalen we het doel met elkaar, voor elkaar. Door de kinderen een ontspannen moment aan te bieden, waarin wij aandacht besteden aan de sociale vaardigheden, kunnen we toch doelen behalen zonder dat hier op papier aan gewerkt wordt. Dit zal een verlaging kunnen veroorzaken van de dure zorgkosten.

Termijn van een beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor de komende 3 jaar omdat er tijd nodig is om de stichting stabiel neer te kunnen zetten, bestaansrecht op te laten bouwen en uitbreidingen mogelijk te maken en samenwerkingen te creëren.

1.      Missie/visie

Zelf hebben wij een dochter waarbij het niet lukt om deel te nemen aan verenigingen of sporten. Dit door een aantal belemmeringen die buiten de bestaande kaders vallen. Doordat wij met meer ouders in aanraking kwamen die hetzelfde probleem ervaren zijn wij na gaan denken of we de plek die wij missen niet zelf kunnen realiseren.

Daarin stonden een aantal dingen centraal. De zogenaamde “moet” moet eraf, het moet gestructureerd zijn, minder prikkels bevatten, voldoende vrijwilligers per groep om te ondersteunen, begrip voor ander gedrag, en zeker voor iedereen toegankelijk. Wij onderscheiden ons door onze ervaringsdeskundigheid in te zetten betreffende de doelgroep, bewust zonder lidmaatschap te werken, alles zoveel mogelijk gratis aan te bieden en contacten te leggen en onderhouden met de ouders van de kinderen. Zo zouden wij een veilige laagdrempelige plek willen creëren, waar elk kind tot zijn recht komt.

1.2    Doelstelling

Door de medewerking vanuit de gemeente, het blijven zoeken naar mogelijkheden voor een eigen ruimte, en het verwezenlijken van de ANBI-status kunnen we verdere inkomsten gaan genereren, zodat we onze missie de komende jaren verder kunnen realiseren en bestaansrecht op te kunnen bouwen.

1.3    Strategie

Wij hebben inmiddels een ruimte gevonden waar we ons zouden kunnen vestigen.

Deze locatie moet nog aanpassingen verrichten voor wij er kunnen gaan landen. Ondertussen richten we ons op het realiseren van een ANBI- status. Dit draagt bij aan het zoeken naar sponsoren gezien het belastingtechnisch dan aantrekkelijker is voor bedrijven. We hebben al een paar sponsoren die zeggen ons te willen ondersteunen, indien we deze status hebben. Daarnaast zijn we wegen aan het zoeken om aan een werkbudget te komen. Dit kunnen we pas verder in werking zetten als we gesetteld zijn.

Ondertussen creëren we goede samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. Zo zitten we al in een samenwerkingsverband met Petje af, Weekend school, Ontdekstation 013, Move en Jink. Ook hebben we nauw contact met R-Newt, de Amo, Woon in Balans, De Overprikkeling, Self en nog diverse andere kleine bedrijven in en rondom de Reeshof. Komend jaar gaan we deze samenwerking verder onderzoeken. Dit kan ook leiden tot inkomsten. Zodra we een eigen plekje hebben en er meer uren in kunnen steken, kunnen we ook meerdere groepen aan gaan bieden, zodat we in balans kunnen komen met vraag en aanbod. We hebben dan tijd om meerdere samenwerkingen aan te gaan en ons beter te promoten op b.v. scholen en bso’s. We kunnen het autismebelevingscircuit aan gaan bieden dat zorgt voor inkomsten, workshops aanbieden, prikkelarme kinderfeestjes, en inspelen op het ziekte/oppasprobleem op schooldagen. We zouden ook de activiteiten voor andere zorgaanbieders kunnen verzorgen. We willen een plek zijn waar kinderen langs kunnen komen om hun verhaal te doen, hun huiswerk te maken of zich verder te ontwikkelen door projecten op te zetten. We zouden een plek kunnen zijn waar ouders hun vragen durven te stellen en wij hun door kunnen verwijzen in de juiste richting. Een laagdrempelige veilige plek in Tilburg Reeshof, tussen zorg en regulier in, voor kinderen tussen de 8 en 17 jaar, door en voor elkaar. Tevens kunnen wij een plek zijn voor vrijwilligers die elders niet tot hun recht komen en zich toch verder willen ontwikkelen, of die uitval hebben gehad en terug in de maatschappij willen meedraaien. Omdat elk kind telt!

 

2.      Huidige situatie

10 mei 2021 zaten wij bij de notaris om te tekenen voor deze stichting. We zijn kunnen starten met materialen die zijn gedoneerd door bewoners uit Tilburg. We hebben een stukje financiering gehad vanuit de gemeente, maar zeker ook veel acties zelf opgezet om de kosten te kunnen dekken. In de periode van toen naar nu hebben we 2-wekelijkse activiteiten neergezet, die zich afwisselen met knutsel en actievere bezigheden. We hebben een team neer weten te zetten van in totaal 15 vrijwilligers die alle zijn voorzien van een VOG. We hebben kinderen bij ons zien ontwikkelen zonder er doelen aan te koppelen. We hebben vriendschappen zien ontstaan die ook buiten onze stichting verder vormgeven. Ouders die aangeven dat we een unieke plek zijn en een gat opvullen waar behoefte aan is. We hebben een naamsbekendheid opgebouwd en zijn als klap op de vuurpijl uitgeroepen tot vrijwilligersorganisatie Tilburg 2022. Er is in de tijd van beginnen tot nu veel meer bereikt dan verwacht. Ons doel was na een jaar 3 kinderen te kunnen helpen. Inmiddels komen er bijna 50 verschillende kinderen bij onze stichting, zijn we al vrij bekend en liggen er overal doelen waar we op in zouden willen en kunnen spelen. Om dit te realiseren en te zorgen dat de stichting in balans blijft, en bestaansrecht op te kunnen bouwen is uitbreiding van de stichting noodzakelijk.

2.1    Activiteiten van de organisatie

De werkdoelen waar we de komende periode aan gaan werken is eerst het realiseren van een eigen plekje. Zolang dit niet is gerealiseerd kunnen we alle uitbreidingen ook geen doorgang geven. Tot die tijd hebben we diverse activiteiten gepland staan die we op onze huidige plekken kunnen realiseren. Dit zijn o.a. handballen, biodanz, vogelhuisjes versieren, stenen versieren, koekjes bakken, pompoenen uithollen, kersstukjes maken, avond 4-daagse, sieraden maken, textielkleuren, kamp, 2-jarig bestaan, workshop bij de Mac Donalds, bingo, mozaïeken enz.….

We werken bewust in kleinere stapjes. Onze activiteiten zitten steeds heel snel vol, en ontstaat er een wachtlijst. Als dit gebeurt kunnen we een alternatieve datum aanbieden. Zo kunnen we de activiteit terug laten komen en hoeven we geen kinderen teleur te stellen. We kunnen zo nog steeds elk kind een plek aanbieden. Bij het hebben van een eigen plek willen we een activiteit meerdere keren per week terug laten komen, zodat elk kind een kans heeft om deel te nemen. Voor nu is dit niet haalbaar, omdat we zijn gebonden aan locaties van andere.

2.2    Voorbeeld van activiteiten

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld langs de kant gestaan bij de avond 4-daagse. Niet elk kind heeft in Tilburg de gelegenheid om met school mee te lopen. Ook niet elke school staat langs de kant. Door hier als stichting te gaan staan bieden wij deze kinderen de mogelijkheid om ook een plek te hebben waar ze wat lekkers kunnen halen, hun aan staan te moedigen en ze zo het gevoel hebben ook ergens bij te horen. We springen in op thema weken, zoals de week tegen pesten, waar we dit onderwerp bespreekbaar hebben gemaakt. Tijdens het maken van ons eigen lekker in je vel spel, dat inzet op je positieve karaktereigenschappen, leren de kinderen gaan ervaren er te mogen zijn en er ook bij te horen. Door aan dit soort dingen aandacht te besteden voelt een kind zich gehoord, voelt een kind zich ergens bij horen, komt steviger te staan in zijn/haar schoenen en kan hierdoor in ontwikkeling komen.

3.      Toekomst

Wij zien onze stichting als een brug tussen regulier en zorg. Op dit moment valt alles wat niet onder regulier valt onder de dure zorg. Op de zorg moet momenteel bezuinigd worden. Wij zijn van mening dat onze stichting hier helpend in is. Sommige doelen kun je ook halen door niet letterlijk aan doelen te werken, maar nu juist op de ontspanning. Te werken vanuit die ontspanning aan bijvoorbeeld je sociale vaardigheden. Door kinderen alleen deel te laten nemen aan activiteiten die ze leuk vinden en met kinderen met dezelfde interesses te koppelen zullen er succesmomenten ontstaan. Na het ontstaan van deze momenten kun je gaan bouwen en werken aan vaardigheden waar het kind hulp bij nodig heeft. Omdat we alle doelgroepen willen bereiken is het stukje laagdrempeligheid van groot belang. Wij willen ervoor zorgdragen dat elk kind, dat hier behoefte aan heeft bij ons terecht kan, zonder een moeilijke weg te hoeven te bewandelen. Daarnaast is het in deze tijd ook van belang dat de activiteiten gratis aangeboden worden. Naast deze activiteiten willen we op allerlei vlakken een plek zijn voor en door bewoners. In de huidige samenleving is er zo’n plek nog niet, maar is hier wel vraag naar. Zo zouden we met elkaar kunnen kijken of en hoe we in kunnen springen op bijvoorbeeld het probleem als er een leerkracht ziek is en jij niet zomaar een oppas kunt regelen. Je dus letterlijk tussen je werk en school in komt te staan. Iets dat in de tegenwoordige tijd te vaak voor komt. Ook de brug tussen school en thuis zouden we op kunnen vullen. Kinderen die geen huiswerk thuis kunnen maken door diverse redenen zouden dit bij ons kunnen komen doen. Hun verhaal vertellen als ze met iets zitten en hun ouders zijn nog werken of ze kunnen niet bij hun ouders terecht. Een plek waar ouders van deze doelgroep kinderen elkaar zouden kunnen ontmoeten om hun ervaringen met elkaar te delen. Een plek waar deze ouders hun zoektocht neer kunnen leggen. We zouden al deze signalen kunnen verzamelen en als brug kunnen dienen richting de gemeente. 

3.1    Voorbeeld

1 van onze kinderen kwam heel angstig binnen aan de benen van zijn moeder. Na een paar keer social kids zagen we hem opener worden. Ook moeder voelde zich gehoord en nam ons in vertrouwen. De thuissituatie was allesbehalve veilig. Het betreffende kind ging niet meer naar school en had thuis enorme woedeaanvallen waarin ouders zich niet meer veilig voelde. Veilig thuis was betrokken en wij zijn vanuit de stichting gevraagd bij een gesprek aan te sluiten. Dit gezin moest een wachttijd overbruggen om een therapie te kunnen starten. Wij hebben vanuit de stichting dit kind extra activiteiten aan kunnen bieden zodat hij wekelijks even van huis was en de boel kon stabiliseren. Ook op momenten dat de boel escaleerde konden wij inspringen om ouders bij te staan. Ouders hadden niet voldoende netwerk in de buurt waar ze op terug konden vallen. Met deze constructie hebben wij de tijd van een wachtlijst weten te overbruggen. Inmiddels is de therapie weer afgesloten, gaat het kind weer naar school en komt het kind nog steeds bij social kids, en zijn ouders ons enorm dankbaar en zijn ze ook bereid zich mee in te zetten voor de stichting. 

Een ander voorbeeld is een kind die doordat hij bij social kids komt ervaart hoe het is als je gezien wordt. Wij merkte aan het kind dat hij niet gewend is om aandacht te krijgen van andere kinderen. Door met dit kind in gesprek te gaan kwamen wij erachter, dat dit kind zich eigenlijk altijd eenzaam voelt, maar dit niet onder woorden kan brengen. We zijn dit kind in het midden van de groep gaan zetten, en tegelijkertijd leren wij dit kind hoe hulp te vragen als iets niet lukt. We hebben hier met ouders over gesproken en die hebben meer inzichten gekregen in waar hun kind tegenaan loopt. Doordat dit kind fysiek niet mee kan met andere kinderen “huppelt” het letterlijk achter andere kinderen aan. Door andere kinderen hier bewust van te maken, leren ze hier rekening mee te houden en komt ook dit kind tot zijn recht bij onze stichting. Inmiddels is dit kind volledig geaccepteerd en voelt het kind zich thuis binnen onze stichting.

4.      Organisatie

De stichting staat ingeschreven in de KvK onder nummer 82763496 en heeft op dit moment nog geen ANBI-status. Dit hopende we komend jaar te realiseren. Mensen kunnen met ons in contact komen door te bellen naar 013-5427775 of te mailen naar info@socialkidstilburg.nl .

Binnen de stichting zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Wesley van Puijenbroek 06-16168014 en Ilse Haneveer-Frensch 06-41275677. Verdere informatie is te vinden op onze website www.socialkidstilburg.nl 

4.1    Bestuur

Het bestuur van de stichting werkt alle geheel op vrijwillige basis.

Voorzitter:                  Dhr. Christian Haneveer

Penningmeester:        Dhr. Randy Rombouts

Secretaris:                   Mevr. Pascale Morre

4.2    Werknemers

Op dit moment werken wij alleen maar met vrijwilligers. Voor de organisatie is het echter in de toekomst noodzakelijk dat er 1 fte vervuld zou kunnen worden. Het liefst verdeelt over 2 mensen, zodat men elkaar op kan vangen en aan kan vullen. Bij het verkrijgen van een werkbudget zal Mevr. Ilse Haneveer-Frensch als eerste de functie Directeur op zich gaan nemen. Mevr. Inge van Zon zal de functie adjunct-directeur op zich nemen. Deze vervullen deze functie nu nog geheel op vrijwillige basis. 

5.     Financiën

Huur van het pand                       €1100,- op jaarbasis

Kosten activiteiten                        €5000,- per jaar

Kantoorkosten.                              €750,- per jaar

Bedrijfskleding.                             € 500,- per jaar

Scholing/teambuilding vrijwilligers € 250,- per jaar

Boekhoudingskosten.                    €150,- per jaar

Voor de huur van het pand en het kunnen realiseren van de activiteiten hebben we subsidies via de gemeente. Voor een werkbudget zijn we nog niet in gesprek geweest. Dit kan pas als we een eigen plek hebben, omdat we voor die tijd ook ons plan niet uit kunnen voeren. Door het verkrijgen van de ANBI-status hopen wij te kunnen realiseren dat er in de toekomst 2 mensen partime met de stichting bezig kunnen zijn. We merken nu al dat het wel erg veel wordt om dit alles naast je baan, huishouden en zorgintensief kind te doen.

Met alle plannen die we hebben om inkomsten te genereren zouden we de overige kosten kunnen dekken, en hopen we in de toekomst onafhankelijk te worden.

Door zelf extra acties op te zetten en deze inkomsten te sparen hebben we op dit moment een buffer van €3000,-

We zijn tot op heden dus nog echter afhankelijk van bovenstaande uitwerking en kunnen dit alleen in kleine stapjes bereiken.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen dat de stichting opbouwt is geheel om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen, en wordt gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen bereiken. De penningmeester houdt zicht op onze financiële kant, evenals de rest van de bestuursleden samen met de directie. De opbrengst van de stichting wordt gebruikt om alle activiteiten, scholing vrijwilligers, kantoorkosten, huur ruimte en extra uitstapjes met de kinderen te realiseren. Per jaar wordt er ook gezorgd dat er ten allertijden een buffer wordt opgebouwd om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen.

Het werven van gelden

Na het realiseren van een ANBI-status gaan we bedrijven in en rondom Tilburg Reeshof vragen om ons te ondersteunen. Wij willen inzetten op een stichting voor en door inwoners/bedrijven uit Tilburg en omgeving. Door de plek te creëren tussen zorg en regulier willen we bestaansrecht op bouwen, laten ervaren dat bij sommige kinderen de zorg niet zo duur hoeft te zijn en we een brug kunnen zijn tussen zorg en regulier, waardoor de gemeente ons subsidie waardig blijft vinden.

Daarnaast hebben we een stukje financiering vanuit het oranje fonds, waar we vaker gebruik van mogen maken, indien alles erom heen gestabiliseerd is.

Door in samenwerking met andere organisaties projecten te realiseren biedt dit financiële mogelijkheden. Verder blijven we acties opzetten om inkomsten te genereren, zoals lege flessen actie, oliebollen actie, gemaakte creaties verkopen enz. Ook bieden we de workshop van het autismebelevingscircuit aan. Tijdens deze workshop ga je zelf beleven hoe het zou kunnen zijn als je autisme hebt. Hiermee geven we het systeem rondom het kind inzicht in waar de belemmer punten zitten van het betreffende kind. En wat hij/zij Nodig heeft vanuit zijn of haar omgeving. Deze workshop is aan te bieden op onze locatie, maar zeker ook extern zoals bijvoorbeeld scholen en/of werkgevers, verenigingen en andere betrokkenen rondom het kind.

Bijlage